Công Văn 405/BVTV-KH Năm 2020 Thực Hiện Kiểm Tra Thức Ăn Chăn Nuôi Có Nguồn Gốc Thực Vật Nhập Khẩu Theo Nghị Định 13/2020/NĐ-CP Do Cục Bảo Vệ Thực Vật Ban Hành

 Số hiệu:  405/BVTV-KH    Loại văn bản:  Công văn
 Nơi ban hành:  Cục Bảo vệ thực vật    Người ký:  Nguyễn Quý Dương
 Ngày ban hành:  04/03/2020    Ngày hiệu lực:  04/03/2020
   Tình trạng:  Không xác định

 

=> Xem chi tiết tại Công Văn 405/BVTV-KH có hiệu lực từ ngày 04/03/2020.

Công Văn 1313/TCHQ-GSQL Năm 2020 Về Tăng Cường Công Tác Quản Lý Xăng Dầu Nhập Khẩu Do Tổng Cục Hải Quan Ban Hành

 Số hiệu:  1313/TCHQ-GSQL    Loại văn bản:  Công văn
 Nơi ban hành:  Tổng cục Hải quan    Người ký:  Mai Xuân Thành
 Ngày ban hành:  04/03/2020    Ngày hiệu lực:  04/03/2020
   Tình trạng:  Không xác định

 

=> Xem chi tiết tại Công Văn 1313/TCHQ-GSQL có hiệu lực từ ngày 04/03/2020.

Công Văn 8175/TCHQ-GSQL Năm 2019 Về Hướng Dẫn Trừ Lùi Giấy Phép Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Trên Hệ Thống V5 Do Tổng Cục Hải Quan Ban Hành

 Số hiệu:  8175/TCHQ-GSQL    Loại văn bản:  Công văn
 Nơi ban hành:  Tổng cục Hải quan    Người ký:  Mai Xuân Thành
 Ngày ban hành:  31/12/2019    Ngày hiệu lực:  31/12/2019
   Tình trạng:  Không xác định

 

=> Xem chi tiết tại Công Văn 8175/TCHQ-GSQL có hiệu lực từ ngày 31/12/2019.

Công Văn 21/TCHQ-TXNK Năm 2020 Về Thực Hiện Chương Trình Ưu Đãi Thuế Linh Kiện Ô Tô Nhập Khẩu Do Tổng Cục Hải Quan Ban Hành

 Số hiệu:  21/TCHQ-TXNK    Loại văn bản:  Công văn
 Nơi ban hành:  Tổng cục Hải quan    Người ký:  Lưu Mạnh Tưởng
 Ngày ban hành:  02/01/2020    Ngày hiệu lực:  02/01/2020
   Tình trạng:  Không xác định

 

=> Xem chi tiết tại Công Văn 21/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 02/01/2020.

Thông Tư 03/2020/TT-BCT Quy Định Việc Nhập Khẩu Thuốc Lá Nguyên Liệu Theo Hạn Ngạch Thuế Quan Theo Hiệp Định Đối Tác Toàn Diện Và Tiến Bộ Xuyên Thái Bình Dương Do Bộ Trưởng Bộ Công Thương Ban Hành

 Số hiệu:  03/2020/TT-BCT    Loại văn bản:  Thông tư
 Nơi ban hành:  Bộ Công thương    Người ký:  Trần Tuấn Anh
 Ngày ban hành:  22/01/2020    Ngày hiệu lực:  29/02/2020
 Ngày công báo:  Đang cập nhật    Số công báo:  Đang cập nhật
   Tình trạng:  Chưa có hiệu lực

 

=> Xem chi tiết tại Thông tư 03/2020/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 29/02/2020).

Thông Tư 02/2020/TT-BCT Quy Định Về Nguyên Tắc Điều Hành Nhập Khẩu Theo Hạn Ngạch Thuế Quan Đối Với Mặt Hàng Muối Và Trứng Gia Cầm Năm 2020 Do Bộ Trưởng Bộ Công Thương Ban Hành

 Số hiệu:  02/2020/TT-BCT    Loại văn bản:  Thông tư
 Nơi ban hành:  Bộ Công thương    Người ký:  Trần Tuấn Anh
 Ngày ban hành:  22/01/2020    Ngày hiệu lực:  29/02/2020
 Ngày công báo:  Đang cập nhật    Số công báo:  Đang cập nhật
   Tình trạng:  Còn hiệu lực đến: 31/12/2020

 

=> Xem chi tiết tại Thông tư 02/2020/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 29/02/2020).

Thông Tư 90/2019/TT-BTC Sửa Đổi Thông Tư 261/2016/TT-BTC Quy Định Về Phí, Lệ Phí Hàng Hải Và Biểu Mức Thu Phí, Lệ Phí Hàng Hải Và Thông Tư 17/2017/TT-BTC Hướng Dẫn Thu, Nộp, Quản Lý Và Sử Dụng Phí, Lệ Phí Hàng Hải Do Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Ban Hành

 Số hiệu:  90/2019/TT-BTC    Loại văn bản:  Thông tư
 Nơi ban hành:  Bộ Tài chính    Người ký:  Vũ Thị Mai
 Ngày ban hành:  31/12/2019    Ngày hiệu lực:  01/03/2020
 Ngày công báo:  Đang cập nhật    Số công báo:  Đang cập nhật
   Tình trạng:  Chưa có hiệu lực

=> Xem chi tiết các Danh mục tại Thông tư 90/2019/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/03/2020).

Thông Tư 26/2019/TT-BNNPTNT Quy Định Về Lưu Mẫu Giống Cây Trồng; Kiểm Định Ruộng Giống, Lấy Mẫu Vật Liệu Nhân Giống Cây Trồng; Kiểm Tra Nhà Nước Về Chất Lượng Giống Cây Trồng Nhập Khẩu Do Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Ban Hành

 Số hiệu:  26/2019/TT-BNNPTNT    Loại văn bản:  Thông tư
 Nơi ban hành:  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    Người ký:  Lê Quốc Doanh
 Ngày ban hành:  27/12/2019    Ngày hiệu lực:  10/12/2020
 Ngày công báo:  Đang cập nhật    Số công báo:  Đang cập nhật
   Tình trạng:  Chưa có hiệu lực

=> Xem chi tiết tại Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT (có hiệu lực từ ngày 10/12/2020).

Quyết Định 3613/QĐ-TCHQ Năm 2019 Về Quy Chế Cập Nhật Số Liệu Kế Toán Thuế Và Thu Khác Đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Do Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Hải Quan Ban Hành

 Số hiệu:  3613/QĐ-TCHQ    Loại văn bản:  Quyết định
 Nơi ban hành:  Tổng cục Hải quan    Người ký:  Nguyễn Dương Thái
 Ngày ban hành:  13/12/2019    Ngày hiệu lực:  28/12/2019
 Ngày công báo:  Đang cập nhật    Số công báo:  Đang cập nhật
   Tình trạng:  Còn hiệu lực

=> Xem chi tiết tại Quyết Định 3613/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 28/12/2019.

Công Văn 158/TCHQ-GSQL Năm 2020 Về Thực Hiện Thông Tư 80/2019/TT-BTC Do Tổng Cục Hải Quan Ban Hành

 Số hiệu:  158/TCHQ-GSQL    Loại văn bản:  Công văn
 Nơi ban hành:  Tổng cục Hải quan    Người ký:  Mai Xuân Thành
 Ngày ban hành:  07/01/2020    Ngày hiệu lực:  07/01/2020
   Tình trạng:  Không xác định
=> Xem chi tiết tại Công Văn 158/TCHQ-GSQL có hiệu lực từ ngày 07/01/2020.